SOLARZOETERMEER


ZONNEPANELEN IN NEDERLAND.

Jazeker! U verwacht het misschien niet, maar de zon aan de Franse middelandse zeekust levert maar anderhalf keer meer energie dan diezelfde zon in Nederland. En dat terwijl het in Frankrijk veel vaker zonnig en warm is. Dit komt omdat zonnepanelen ook werken met zogeheten diffuus licht als het bewolkt is. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest wordt verspreid. Als alles naar behoren werkt, kan een 250Wp zonnepaneel in Nederland per jaar zo'n 200 kWh aan elektriciteit opwekken. De uiteindelijke opbrengst is echter wel afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals plaatsing,hellingshoek,schaduwval en oppervlak. Qua plaats kunt u uw zonnepanelen het beste op een ca 40 graden zuidhellend dak plaatsen indien mogelijk.Indien dit niet mogelijk is zijn zonnepanelen nog steeds zeer de moeite waard daar het verlies bij bijvoorbeeld  een op het zuidwesten gerichte installatie gemiddeld nog geen 10% bedraagt.

Hoeveel moet ik betalen voor een zonnepanelen installatie?

Bij de meeste systemen krijg je 25 jaar opbrengst garantie. Je investeert behoorlijk wat geld aan het begin, maar dan heb je wel een kwart eeuw gratis stroom.  Bij de huidige prijs van reguliere stroom (rond de €0,23) bij een defensieve berekening van de stijging van energieprijzen met 5%, kan de besparing in de tienduizenden euro’s gaan bedragen. Over de complete levensduur kan het meer dan € 25.000,- worden.

Hoe werkt een zonnepaneel

Een zonnepaneel alleen is niet voldoende voor elektriciteit in huis. Om licht naar bruikbare stroom om te zetten zijn ook een omvormer en kabels nodig. Zo’n compleet systeem wordt door proffesionals een PV-systeem genoemd. PV staat hierin voor photo voltaic, de Engelse term voor de omzetting van licht naar elektrische spanning.
De zonnecellen zetten licht om naar een gelijkstroom. Vervolgens zet de omvormer de spanning van een zonnecel om naar wisselstroom van 230Volt voor het elektriciteitsnet.
De kabels sluiten alles aan op het elektriciteitsnet,afhankelijk van het maximaal op te wekken vermogen via stopcontact of de stoppenkast. Voor het opwekken van zonne energie is niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.
In de huidig gangbare zonnepanelen zitten over het algemeen 60 in serie geschakelde zonnecellen ingebouwd beschermd door een laag speciaal ontwikkeld veiligheidsglas.

De zonnecellen en panelen zijn verkrijgbaar in 2 soorten:
de zogeheten Monocrystalline cellen en de Poly of multicrystalline cellen.
De 
Monocrystalline cellen hebben standaard een hoger rendement door een techniek waarbij de moleculen netjes in lijn komen te liggen met als resultaat dat de cel uit een (1) siliciumkristal bestaat en daardoor ook een duurdere productie methode. Omdat Monocrystalline cellen uit lange staven gezaagd worden, krijg je rondingen op de hoeken. Dit is om afval te voorkomen. Bij het plaatsen van deze cellen in een paneel vormen zich goed zichtbare vierkanten. Visueel kan dit effect door opvullen of kleuren niet worden verholpen, omdat hierdoor dan het rendement van het paneel negatief be´nvloed zou worden. De Monocrystalline cellen halen over het algemeen een rendement van ca 16%
De Polycrystalline cellen worden via een ander proces gefrabiceerd,vloeibaar silicium wordt bij polycrystalline panelen in blokken gegoten, die daarna in schijven gezaagd worden. Bij de stolling van het materiaal vormen zich kristalstructuren van verschillende grootten, waarbij aan de grensvlakken defecten optreden. Deze defecten veroorzaken visueel vlekkerige effecten in de panelen. De productie van deze cellen is de laatste jaren zodanig verbeterd dat ze betreft rendement niet al te veel meer onder doen op de duurdere monocrystalline cellen en de vlekkerigheid beperkt is.De Polycrystalline cellen halen over het algemeen een rendement van maximaal ca 14%.
Ook zijn er nog de panelen van Benq en Sunpower welke door een gepatenteerd verbeterd productieproces maar in principe vergelijkbaar met 
Monocrystalline cellen techniek een rendement halen van bijna 20% waarbij het record 24% heeft bedragen in een testopstelling.

De omvormers zijn beschikbaar in 2 hoofdgroepen :
1 de micro-omvormers waarbij ieder paneel zijn eigen omvormer heeft. Dit is over het             algemeen een wat duurdere systeem samenstelling waarbij het voordeel is dat de levensduur van de omvormers over het algemeen langer gegarandeerd is door de geringere te verwerken stroom per omvormer,ook is doordat deze systemen in een parralel schakeling gegroepeerd wordt de invloed van eventueele schaduwval veel kleiner en de opbrengst tot 25% hoger . Deze omvormers worden direct bij het paneel geplaatst en er komt dan alleen een 220V kabel de woning binnen.

2 de string of centraal omvormer waarbij alle panelen in serie geschakeld zijn en samenkomen in een grote omvormer. Deze oplossing is vaak goedkoper dan de micro omvormer oplossing maar heeft als nadeel dat schaduwval direct grote invloed heeft op het gehele systeem en een probleem in 1 component over het algemeen direct tot uitval of minimaal presteren van het gehele systeem leidt. De string is zo sterk als de zwakste schakel ! Door de grotere te verwerken vermogens en daardoor ook onder andere meer stroompieken en warmteontwikkeling is de levensduur over het algemeen korter dan bij de micro-omvormers.
Deze omvormers worden over het algemeen in de woning geplaatst en zijn beduidend groter maar hebben vaak wel een ingebouwde datalogger en/of display en soms zelfs WiFi.

Onderhoud

Zonnepanelen vragen nauwelijks onderhoud. 
Vogelpoep, bladeren en ander vuil spoelt met de regen van de panelen. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld nabij drukke wegen, onder de rook van zware industrie of in een anderszins zwaar verontreinigende omgeving.

Investering terugverdienen

Net als bij alle elektrische apparaten wordt ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van stroom is echter nooit gelijk aangezien de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Bij zonnepanelen staat daarom het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (Wp). In een testomgeving met constante omstandigheden voor licht en temperatuur (Standaard Test Condities) is de Wp vastgesteld.

Bij het berekenen van de werkelijke verwachte opbrengst, gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en orientatie van het paneel. Een silicium zonnesysteem met een vermogen van 1.500 watt-piek (10 m2 panelen) levert in Nederland jaarlijks afhankelijk van de orientatie systeemkeuze en hellingshoek gemiddeld ca 1100 tot 1350 kWh op.

Vergoeding voor teruglevering

Op momenten dat u weinig elektriciteit gebruikt kan het zonnesysteem een overschot aan elektriciteit produceren. Deze stroom levert het huishouden dan aan het elektriciteitsnet. Via de wet is geregeld dat huishoudens een vergoeding krijgen voor die aangeleverde stroom, dat heet de terugleververgoeding of saldering.

Energiebedrijven zijn verplicht de eerste 5.000 kWh per jaar die een huishouden aanlevert te verrekenen met de afname. Dit heet salderen. De salderingsplicht vervalt als u op jaarbasis meer stroom op het net zet dan u zelf afneemt. U krijgt dan een lagere vergoeding per aangeleverde kWh, dan u zelf zou moeten betalen voor afname.

Om te weten hoeveel stroom aan het net is teruggeleverd, heeft u een meter nodig die de teruggeleverde stroom kan registreren. Wanneer u een meter heeft die alleen afname kan registreren, dan kan de netbeheerder de meter te vervangen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Heeft u een meter die toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent uw meter uw afname van elektriciteit automatisch met de teruggeleverde elektriciteit. In dat geval mag de meter blijven zitten totdat die niet meer werkt.

tel. 0654777822

INDEX   CONTACT